ReganosaNon Tv

Presentación

A loita contra do despropósito gasístico que supón a instalación dunha Planta de Gas, por parte de REGANOSA, no corazón da nosa Ría, provocou unha forte reacción de protesta de persoas, colectivos, asosciacións e organizacións de todo tipo, veciñais, cidadáns, sociais, ... que filmaron as mobilizacións e accións de protesta, así como tamén surden videos de contrainformación e de denuncia. Este Blog pretende recoller todo este material que circula na rede.
ReganosaNon TV - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column